1 Les platges de Mataró.

1.1. Localització de les platges.
1.2. Equipaments de cada platja i del passeig marítim.
1.3. Accessos a les platges.

1.4. Topografia del litoral mataroní.
1.5. Influència dels espigons en la línia de la costa.
1.6. Les restes que trobem a la sorra.
1.7. Regeració de platges.
1.8. La qualitat de l'aigua de mar de Mataró.

2 Flora i fauna del litoral.

2.1. La vegetació de la platja.
2.2. La vegetació subaquàtica
2.3. Els invertebrats marins i costaners
2.4. Els peixos de la costa.
2.5. Gavines i altres ocells.
2.6. L'Alguer de Mataró.

3 El Port de Mataró.

3.1. El port esportiu de Mataró.
3.1.1. Organització del port.
3.1.2. Tipus d'embarcacions que hi ha.
3.2 El port pesquer de Mataró
3.3. Equipaments de la zona portuària.

4 Conclusió i opinió personal.

5 Bibliografia i webgrafia.