3.1 El port esportiu de Mataró

El port esportiu de Mataró té una latitud de 41º 32’ N i una longitud de 02º 26’E. En total disposa de 1080 amarradors. El calat de dàrsena del port de Mataró mesura 6 metres i la zona comercial d’aquest té una superfície de 7.000 m2.

El Port esportiu de Mataró és controlat pel Consorci Port Mataró.

El Consorci Port Mataró és un consorci públic que té per objectiu la gestió i l’explotació del port esportiu de Mataró.

3.1.1 Organització del port

mapa del port de mataró.jpg

3.1.2 Tipus d'embarcacions que hi ha

Al port de Mataró trobem diferents tipus d’embarcacions. Les més abundants són: els iots, les llanxes i els velers.

Els iots són embarcacions generalment de dimensions reduïdes que s’utilitzen per a la navegació esportiva i d’esbarjo.

Les llanxes són embarcacions petites amb espill a popa i sense veles, sovint destinades al servei d’un port o d’un vaixell, mai a la pesca.

Els velers són embarcacions que es poden propulsar amb grans veles que s’utilitzen per a la navegació esportiva i d’esbarjo.


vaixells.jpg

 • Entitats i clubs

S.P.A.S. (Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques)

Agrupació que es dedica bàsicament a desenvolupar les activitats subaquàtiques i pesca submarina a les aigües de Mataró.

Club de Vela de Mataró

La vela és un esport nàutic que consisteix a controlar la dinàmica d'un vaixell impulsat per l’acció del vent sobre les seves veles.

Confraria de Pescadors Sant Pere

La Confraria de Pescadors Sant Pere de Mataró està ubicada en un edifici de recent construcció a la dàrsena pesquera del Port. La llotja de pescadors de Mataró disposa d’una sala de vendes amb grades, on s’hi ubiquen els compradors de peix.

Secció de Rem dels Capgrossos de Mataró

Secció de rem en llagut català de la colla castellera Capgrossos de Mataró. El rem consisteix en la propulsió d'una embarcació en l'aigua mitjançant la força del remers, utilitzant un o dos rems, asseguts d'esquena al moviment.

Bricbarca

Bricbarca és una associació cultural que treballa per recuperar i promoure la cultura marinera del Maresme. Els objectius de Bricbarca són: la realització d’actuacions que divulguin les tradicions marítimes, el treball a les escoles per familiaritzar els nois i noies amb el mon nàutic i l’organització d’activitats culturals.

3.2 El port pesquer de Mataró

Des de la construció del port de Mataró, l’activitat pesquera de la ciutat ha augmentat considerablement

Les barques de pesca que es troben actualment al port s’agrupen en dos grups:

 • Barques utilitzades en arts menors (majoria en Mataró)

 • Barques utilitzades en arts majors


Arts menors

Són els sitemes de pesca on el volum de les és petit. Normalment, el peix capturat és de major qualitat. A més, s’acostuma a pescar amb aquest sistema en zones on les tècniques d’art major no estan promeses.

En aquest sistema, les barques més utilitzades són els llaguts (barques petites a motor). Tenen uns ferros en forma de dibuix que s’utlitzen per posar-hi les xarxes quan es netegen. A més, disposen d’un girador mecànic que serveix per recollir les xarxes.

Els arts menors més utilitzats a Mataró són:

 • Palangre: sistemes de pesca més antics que es coneix. Es tracta d’un enguiny format per una corda
  palangre.jpg
  Palangre
  de nylon gruixuda molt llarga amb ramificacions de cordill orim amb hams de palangre a l’extrem. El peix pescat amb palangre no té cops i presenta millor aspecte. Les captures més habituals són el lluç, sard, pagre, llobarro, congre, aranyes...

 • Tresmall: art que es fa servir fix. Consta de tres capes de xarxa sobreposades. Les captures queden atrapades i emmmallades en la xarxa central. Generalment, aquest tipus d’arts es calen en zones rocoses pròximes a la costa. S’hi capturen rogers, llobarro, orades, llenguados, llíseres, besugs.

 • Solta: tècnica semblant al tresmall però formada per una sola xarxa. El peix topa amb la malla, gairébé invisible, s’hi enreda i queda atrapat. S’hi sol pescar lluç, boga, molls, etc...

 • Nanses: paranys que atreuen els peixos, els que queden atrapats a l’interior tenen una mida aproximada entre 1,3 m d’alçària i 70 cm de diàmetre. Els peixos més capturats mitjançant aquest mètode són les sípies, la llagosta, el congre, i algun llobarro.

 • Poteres: són ormeigs per pescar potes, pops i calamars.


Arts majors

Els arts majors són els sistemes de pesca on el voulm de les captures és gros.

Els bous o quillars és el nom especial que tenen les barques de pesca que es dediquen a l’ofici del ròssec. A popa, hi ha un port anomenat pal que serveix per a pujar la xarxa a la barca.

Les teranyines són barques grans amb un pont de comendament i una cabina a sota. Van acompanyades del bot de llum.

El arts majors més habituals de Mataró són:

 • L’art de bou o pesca d’arrossegament: consisteix a arrossegar una gran xarxa en forma de bossa pel fons marí gràcies a la força d’un potent vaixell. Al cap d’unes hores es va recollint la xarxa a poc a poc. Amb aquesta tècnica es pot pescar en tots els fons sempre que no hi hagui roques, ja que les xarxes es podría trencar. Es pesquen molta varietat de peixos, segons la fondària: maires, lluç, rap, congre, palaia, gamba, escamerlà, pop...

 • L’art d’encerclament: aquesta tècnica es fa durant la nit. Un cop es troba un lloc amb un quantitat abundant de peixos, es deixa anar el bot amb els llums encesos per atreure’ls.Tot seguit, es cala la xarxa fent un cercle, després la xarxa es tanca amb una corda gruixuda i queda en forma de bossa, que es puja a la coberta on s’obre per agafar el peix. Es pesca sobretot peix blau.


La llotja i la subhasta de peix

Els pescadors de Mataró estan agrupats en la Confraria de Pescadors de Sant Pere. Aquesta Confraria, cada jornada organitza la subhasta de la pesca del dia en un edifici anomenat Llotja. Normalment, la subhasta de peix té lloc cap a les 5 p.m. Aquesta subhasta és a la baixa, es a dir, a partir d’un preu prefixat a l’abast, el subhastador el disminueix fins que el peixeter es queda el lot.

La quantitat d’espècies de la subhasta és petita comparat amb altres ports, com el d’Arenys de Mar i Barcelona.


oh wei ooooooooooh.png3.3 Equipaments de la zona portuària

A la zona del port trobem serveis de tot tipus, ja sigui per l'usuari o per les embarcacions. Aquests serveis són:

Serveis a l’usuari

Dutxes

dadada.pngBugaderia

Creu roja

Lavabos

VHF

Informació meteorlògica

Pesca prohibida

Botigues

Bars

Restaurants

Escola nàutica

Escola de vela

Escola de submarisme

Venda de submarinisme

Venda de motors

Venda d’embarcacions


Serveis de les embarcacions

Direcció del port

Aparcament

Taller mecànic

Recuperació d’olis usats

Grua pòrtic

Gasoil

Rampa


Serveis de lleure, restauració i venta

Fundació privada “Argomaris”

Bar “Loyali Eluns”

Bar “El templo”

Cerveseria - tapes variades “Voramar”

Volvo Penta Service “Nauti-Motor”Bar “El Malecón Ciboeño”

Snack - bar “El pirata”

Bar musical “Mama Juana”

Restaurant “El mercat del peix”

oci lele.pngRestaurant “Can Costa”

Venda i lloguer d’embarcació “Stay”

Cocteleria - marisqueria “Balboreta”

Escola nàutica maresme

Restaurant - marisqueria “Can Rosendo”

Restaurant - marisqueria “Toni 3”

Venda i servei tècnic “Nautimar”

Restaurant “Le Bistrot du Port”

Cocktail - bar “Seven seas”

Restaurant “El Portet”

Bar - karaoke “Sinatra”

Restaurant “Norai”

Serveis nàutics i ferreteria d’embarcacions “Stil Nàutic”

Bar - pub “d86”

Nàutica Mataró

Bar musical “Terranova”

Tapes - vins “Rustik”

Bar - musical “Estación Latina”

Participacions empresarials “Gesoci S.A.”

Cerveseria - frankfurt “Shawarma”

Bar - musical “Nefertiti”

Snackbar “Mix Max”

Bar - restaurant “San Cubano”

Bar- pub “La Nit del Port”

Compra i venda d’embarcacions

Restaurant - pizzeria “Dolce vita”

Restaurant “Time to eat”

Centre d’immersió “Manatee Diving”

Centre d’immersió “Blau Mar”

S.P.A.S.

Braseria “El trabucaire"

Escola de salsa “Café de la Habana”

Escola nàutica - gestoria d’assegurances “Beltran”

Centre de teràpies naturals “Ataraxiamar”

A continuació, us mostrem un mapa amb la localització d'alguns dels serveis o establiments de la zona portuària de Mataró:


Desktop.jpg